Geodet v Spišskej Novej Vsi - Ing. Marián Mackovjak


Hľadáte geodeta v Spišskej Novej Vsi? Oslovte firmu Ing. Marián Mackovjak, geodetické a kartografické práce, ktorá pôsobí hlavne v okresoch Spišská Nová Ves, Levoča, Gelnica, Poprad, Kežmarok a Stará Ľubovňa.            
           
Vyhotovujeme geometrické plány, vytyčujeme hranice pozemkov a stavby, tvoríme polohopisné a výškopisné plány, porealizačné zamerania stavieb a inžinierskych sietí, ako sú plynovody a plynové prípojky, elektrické rozvody a prípojky, vodovody, teplovody či kanály. Venujeme sa tiež zameriavaniu podkladov pre GIS.
           
Meranie realizujeme najmodernejšou geodetickou technikou značky TOPCON: GNSS rover TOPCON HiPer+ GGD, totálna stanica TOPCON GPT 3105N, totálna stanica TOPCON GTS 211D spracovanie v prostredí Microstation + Groma.
          
Ceny poskytovaných služieb závisia od dohody s klientom. Orientačné ceny sú stanovené cenníkom komory geodetov a kartografov Slovenska
www.kgk.sk.

Naše služby je potrebné objednať si v určitom predstihu v intervale od 1 dňa do 1 týždňa. Spracované materiály Vám doručíme osobne, poštou alebo e-mailom. Tešíme sa na spoluprácu!   


Geodet Spišská Nová Ves - porealizačné zamerania

Geodet Spišská Nová Ves, ponúkame:

  • geometrické plány   

  • vytyčovanie hraníc pozemkov a stavieb 

  • polohopisné a výškopisné plány

  • porealizačné zamerania stavieb a inžinierskych sietí

  • zameranie podkladov pre GIS
Geodet Spišská Nová Ves    

Geodet Spišská Nová Ves - GIS

       
Geodet Spišská Nová Ves - prípojka

Geodetické a kartografické práce pre Vás!

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte. Zavolajte nám na uvedené telefónne číslo, zadajte požiadavku prostredníctvom formulára, napíšte nám e-mail alebo nás navštívte na ulici Za Hornádom v Spišskej Novej Vsi. Rozhodnite sa pre odborníka v oblasti geodetických a kartografických prác.

Objednajte si služby Ing. Mariána Mackovjaka. Sme tu pre Vás!


geodetspiskanovaves_kataster


Geodet Spišská Nová Ves - plán


geodet Spišská Nová Ves - vytyčovanie

  ROZHODNITE SA PRE ODBORNÍKA! 


Realizujeme tiež porelizačné zamerania stavieb a inžinierskych sietí. Kontaktujte nás a objednajte si naše služby:

Ing. Marián Mackovjak, geodetické a kartografické práce
Za Hornádom 883/2, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO: 37181726
DIČ: 1037258376

E-mail: mackovja@stonline.sk
      marian.mackovjak@gmail.com

Web: www.geodetsnv.sk
Tel. č.: 053/290 16 61

Venujeme sa vytyčovaniu stavieb. Pýtajte sa nás!

  Polia označené * sú povinné
*  Meno:
*  E-mail:
*  Odkaz:

   

Potrebujete vytýčiť hranicu pozemku? Navštívte Ing. Mariána Mackovjaka. Sme Vám k dispozícii:


 PONDELOK  8:00 - 17:00
 UTOROK  8:00 - 17:00
 STREDA  8:00 - 17:00
 ŠTVRTOK  8:00 - 17:00
 PIATOK  8:00 - 17:00
 SOBOTA  podľa dohody
 NEDEĽA  voľno

Geometrické plány zo Spišskej Novej Vsi:

Google Maps