Hľadáte geodeta v Spišskej Novej Vsi?

Oslovte firmu Ing. Marián Mackovjak, geodetické a kartografické práce, ktorá pôsobí hlavne v okresoch Spišská Nová Ves, Levoča, Gelnica, Poprad, Kežmarok a Stará Ľubovňa.

Vyhotovujeme geometrické plány, vytyčujeme hranice pozemkov a stavby, tvoríme polohopisné a výškopisné plányporealizačné zamerania stavieb a inžinierskych sietí, ako sú plynovody a plynové prípojky, elektrické rozvody a prípojky, vodovody, teplovody či kanalizácie.

Venujeme sa tiež zameriavaniu podkladov pre GIS.

Meranie realizujeme najmodernejšou geodetickou technikou značky TOPCON GNSS rover TOPCON HiPer+ GGD, totálna stanica TOPCON GPT 3105N, totálna stanica TOPCON GTS 211D spracovanie v prostredí Microstation + Groma.

Ceny poskytovaných služieb závisia od dohody s klientom.

Orientačné ceny sú stanovené cenníkom komory geodetov a kartografov Slovenska www.kgk.sk.

Naše služby je potrebné objednať si v určitom predstihu v intervale od 1 dňa do 1 týždňa.

Spracované materiály Vám doručíme osobne, poštou alebo e-mailom. Tešíme sa na spoluprácu!

Ing. Marián Mackovjak - Geodet Spišská Nová Ves, ponúka:

  • geometrické plány
  • vytyčovanie hraníc pozemkov a stavieb
  • polohopisné a výškopisné plány
  • porealizačné zamerania stavieb a inžinierskych sietí
  • zameranie podkladov pre GIS

Geodetické a kartografické práce pre Vás!

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte. Zavolajte nám na uvedené telefónne číslo, zadajte požiadavku prostredníctvom formulára, napíšte nám e-mail alebo nás navštívte na ulici Za Hornádom v Spišskej Novej Vsi.

Rozhodnite sa pre odborníka v oblasti geodetických a kartografických prác.

Rozhodnite sa pre odborníka a objednajte si služby Ing. Mariána Mackovjaka. Sme tu pre Vás!